0905 369 375    info@kukuliart.sk    kukuliart

Mgr.Hubert Čepiššák

Mgr.Hubert Čepiššák sa narodil 3. novembra 1946 v Martine. Študoval na katedre Výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove u prof. J. Bendíka a E. Lehotského. Štúdium ukončil v r. 1969. Po absolutóriu pracoval v múzeu v Starej Ľubovni. V r. 1974-1978 pôsobil na ĽŠU v Košiciach. Venuje sa komornej maľbe, predovšetkým krajinomaľbe, vychádzajúcej z realistického výtvarného umenia. Vysokoškolské magisterské štúdium výtvarníctva ukončil v r. 1970, postgraduálne štúdium ukončil v Brne v r. 1973, získal certifikát múzejného konzervátora. Do r. 1975 sa spolu s otcom, Andrejom Čepiššákom, podieľa na zakladaní múzea v Starej Ľubovni a na zahájení rekonštrukcie Hradu Ľubovňa. Venuje sa konzervátorskej a reštaurátorskej práci, fotografii, publikačnej činnosti i vlastnej výtvarnej tvorbe. V r. 1976-78 pôsobí ako výtvarný pedagóg na Ľudovej škole umenia v Košiciach. V r. 1979 odchádza do slobodného povolania. Podnikol niekoľko zahraničných študijných ciest: Francúzsko, Španielsko, Taliansko. V r. 1990 Argentína. V r. 1992- 2003 spolupracuje na medzinárodnom projekte založenia sakrálneho MÚZEA LOYOLA v Cusárare, štát Chihuahua v Mexiku. So spolupracovníkmi, vrátane členov vlastnej rodiny - počas dlhodobých pobytov v Mexiku, v r. 1992, 1993, 1995 a 2002 - konzervoval a reštauroval početný súbor sakrálnych diel mexického koloniálneho obdobia. Najvzácnejší z nich je cyklus dvanástich diel s motívmi príbehov zo života Panny Márie - od Miguela Correu z roku 1713. Tieto zachránené diela tvoria základ zbierky, pre ktorú bola postavená novostavba múzea. Sprístupnená bola v júli r. 2003. Medzitým uskutočnil ďalšie cesty a výstavy: Slovenská ambasáda v Buenos Aires - 2003, v Chorvátsku - Opatija-Volosko, 2001, Bad Radkersburg, Rakúsko - 2004. Vo svojej tvorbe, v ktorej dominuje olejomaľba, sa zaoberá témou krajiny, často inšpirovaný motívmi z ciest, figurálnou tvorbou, zátiším i motívom aktu. Osobitnú časť tvorí sakrálna tvorba, ktorá reflektuje autorov duchovný svet v konfrontácií s dnešnou realitou. Okrem tvorby, ktorá sa nachádza na Slovensku, časť jeho diel rozširuje zbierky zberateľov v mnohých európskych krajinách, i na Americkom kontinente - v Argentíne, Mexiku, USA a Kanade.


hľadaný text:
zoradiť podľa:
autor:
cena od-do:
-

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.