0905 369 375    info@kukuliart.sk    kukuliart

Vojtech Borecký

Vojtech Borecký sa narodil 14. novembra 1910 v Ubli, kde v rokoch 1916 –1920 navštevoval Ľudovú školu. Pod vedením otca, zapáleného pedagóga a intelektuála, získal svoje prvé maliarske skúsenosti a vrúcny vzťah k rodnému kraju.  V roku 1925 sa rodina Boreckých presťahovala do Užhorodu. Tu Vojtech absolvoval Reálne gymnázium (1920- 1927) a pokračoval v štúdiu na Učiteľskom ústave (1927-1931). Ako talentovaný kresliar navštevoval Večernú školu umenia (1928-1932) pod vedením V. Erdelyiho, J. Bokšaya a E. Grabovského.  V roku 1931, ako začínajúci učiteľ, vstúpil do vznikajúceho Spolku výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi. V rokoch 1934-1936 študoval Borecký na Vojenskom jazdeckom učilišti v Pardubiciach a v Prahe sa oboznamoval s výtvarným dianím a klasikmi českého výtvarného umenia. Do Užhorodu sa vrátil s predsavzatím študovať výtvarné umenie v Kyjeve. Veľa maľoval a výtvarne sa vzdelával, prázdniny trávil s ostatnými maliarmi v prostredí karpatských Polonín. Už počas štúdia sa mladý umelec stáva majstrom figurálnych kompozícií tematicky spätých s dedinským životom na vrchovine.  Ako maliar sa Vojtech Borecký stáva zrelým umelcom s vlastným názorom a smerovaním. Vystavuje v Užhorode, Moskve, Viedni, Rige, Bratislave, Prahe, Mukačeve. Po druhej svetovej vojne sa rodina Boreckých sťahuje do Košíc, Vojtech však ostal na Ukrajine. Zanechal pedagogickú činnosť, plne sa venoval maľovaniu a v roku 1946 vstúpil do Zväzu sovietskych umelcov Ukrajiny. Ideologicky sa umelec nestotožnil so smerovaním socialistického realizmu. Kvôli praktikám vládnuceho komunistického režimu päťdesiatych rokov opúšťa Borecký Ukrajinu, kde nemal možnosť vystavovať. V roku 1964 prichádza do Košíc a ešte v tom istom roku vstúpil do Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Boreckého diela tohto obdobia sa ľuďom páčili a dobre sa predávali, aj keď autor samostatne vystavoval veľmi zriedka. Na sklonku života tematicky obohatil svoju tvorbu zobrazovaním kvetov, akoby nostalgickou spomienkou na nútený odchod zo Zakarpatska. Vojtech Adalbert Borecký zomrel 12. júna 1990 v Košiciach. Jeho obrazy sa nachádzajú v galériách a múzeách i súkromných zbierkach mnohých zberateľov u nás i v zahraničí.


hľadaný text:
zoradiť podľa:
autor:
cena od-do:
-

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.